Tytuł projektu: „Specjalistyczna, turystyczna jednostka pływająca z napędem hybrydowym, o zwiększonej funkcjonalności dzięki zamontowaniu okien podwodnych z pokrywami, umożliwiających obserwację flory i fauny”.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.02.00-00-0013/18 z dnia 12.03.2019 r.

Streszczenie projektu:

Przedmiotem projektu jest specjalistyczna jednostka pływająca dla celów turystycznych, z napędem hybrydowym, o zwiększonej funkcjonalności dzięki zamontowaniu okien podwodnych z pokrywami umożliwiających obserwację flory i fauny. Projekt koncentruje się na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, w tym zweryfikowaniu ogólnej koncepcji statku turystycznego z oknami umieszczonymi w burcie statku, w części zanurzonej (dalej zwanych „oknami podwodnymi”) oraz dokumentacji technicznej części podwodnej/obserwacyjnej kadłuba statku, składającej się z okien i hermetycznych osłon zamykających (hermetycznych pokryw) chroniących okna przed zagrożeniami mechanicznymi i biologicznymi. Należy podkreślić, iż w jednostce zastosowany zostanie napęd hybrydowy, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto, nadbudówka statku zostanie zbudowana ze szkła giętego 3D (4 x mocniejsze niż szkło płaskie). Badania dotyczyć będą: Doboru materiałów i geometrii węzłów konstrukcyjnych hermetycznych pokryw i układu zamykania pod kątem redukcji masy na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. Zjawisk dynamicznych trybologicznych występujących w czasie zamykania i otwierania otworów burtowych za pomocą pokryw. Procesów uszczelniania połączeń pomiędzy ruchomymi elementami konstrukcyjnymi. Rezultatem projektu będzie m.in.: Opracowanie dokumentacji weryfikującej projekt koncepcyjny statku turystycznego o napędzie hybrydowym z systemem ochrony okien podwodnych działającym w oparciu o zastosowanie szczelnych pokryw burtowych. Wykonanie dokumentacji technicznej części podwodnej/obserwacyjnej kadłuba statku, zawierającej system ochrony okien podwodnych działający w oparciu o zastosowanie szczelnych pokryw burtowych. Budowa prototypu konstrukcji składającego się z fragmentu burty statku, okna i pokrywy zamykającej przeznaczony do badań zagadnień wytrzymałościowych i trybologicznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2020.12.31 Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 2 973 575,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 2 254 635,00 zł Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Program sektorowy INNOship nr 1/1.2/2018.Proteh Glassdeep Sp. z o. o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wzrost 2014-2020.